ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η φιλοσοφία που διέπει την APM Transport είναι η παροχή κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας υπηρεσιών μεταφοράς που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εμπορικές δραστηριότητες των πελατών μας, ενισχύοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που μας εμπιστεύονται.
Αποστολή μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με συνέπεια.
Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την άμεση, ασφαλή & αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων σας, επενδύουμε σε :

  • υπερσύγχρονο ιδιόκτητο στόλο
  • ανάπτυξη και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας
  • τεχνολογία αιχμής
  • πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργείας

Οι αξίες μας αποτελούν τους πυλώνες της στρατηγικής μας και την κατευθυντήρια πυξίδα της ανάπτυξής μας διαχρονικά :

Προσανατολισμός στους Πελάτες μας
Η APM Transport δεσμεύεται να παρέχει κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας υπηρεσίες διεθνών μεταφορών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εμπορικές δραστηριότητες των πελατών μας, ενισχύοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που μας εμπιστεύονται.
Οι άνθρωποί μας
Η επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών μας συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού μας αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Είμαστε περήφανοι για τον ενθουσιασμό, το πάθος και την αφοσίωση που επιδεικνύουν οι άνθρωποί μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε συνεχώς στο πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο.
Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας
Δεσμευόμαστε να κατανοούμε τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, να προσαρμόζουμε τις διαδικασίες μας στα νέα δεδομένα και να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε
Σεβόμαστε το περιβάλλον
Συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης και επενδύουμε στην ανανέωση του στόλου μας με οχήματα τελευταίας τεχνολογίας EURO 5 και EURO 6 τα οποία συμβαδίζουν με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τον περιορισμό του ενεργειακού μας αποτυπώματος CO2.
Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας
Εργαζόμαστε με πάθος ώστε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους προμηθευτές και τους μετόχους μας ώστε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξή μας