ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στην APM Transport εργαζόμαστε συνεχώς για την βελτίωση των υπηρεσιών μας ώστε αυτές να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας.
Επενδύοντας συνεχώς σε υπερσύγχρονα, ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, τεχνολογία αιχμής, πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργείας και βασιζόμενη στην ομάδα των έμπειρων στελεχών της, η APM Transport θεωρείται η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία Διεθνών Οδικών Μεταφορών για την μεταφορά :

  • Φαρμάκων σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDP EU 2013/C 343/01
  • Προϊόντων Υψηλής Αξίας (HVTT) υπό τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας ΤΑPA TSR1 2017
  • Τροφίμων, Ευπαθών και Θερμό ευαίσθητων προϊόντων σε εύρος θερμοκρασίας από -25οC έως και +25oC

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς για φορτία τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες και προδιαγραφές μεταφοράς :

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ