ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Από την ίδρυσή της το 1995, η APM Transport SA έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Διεθνών Οδικών Μεταφορών στην Ευρώπη.

Σήμερα, ο όμιλος APM αριθμεί περισσότερους από 100 εργαζομένους και συνεργάτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αποτελείται από τρείς εταιρείες, την APM Transport SA στην Ελλάδα και τις APM Transport GMBH και SPEDITION PAPAS στη Γερμανία.

Επενδύοντας συνεχώς σε υπερσύγχρονα, ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, τεχνολογία αιχμής, πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργείας και βασιζόμενη στην ομάδα των έμπειρων στελεχών της, η APM Transport θεωρείται η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία Διεθνών Οδικών Μεταφορών για την μεταφορά :

  • Φαρμάκων σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDP EU 2013/C 343/01
  • Προϊόντων Υψηλής Αξίας (HVTT) υπό τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας ΤΑPA TSR1 2017
  • Τροφίμων, Ευπαθών και Θερμό ευαίσθητων προϊόντων σε εύρος θερμοκρασίας από -25οC έως και +25oC