Εξειδικευμένη υπηρεσία μεταφοράς Φαρμάκων

Η υπηρεσία αποκλειστικής μεταφοράς φαρμακευτικών προϊόντων έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βιομηχανία φαρμάκων και παρέχει μια Πανευρωπαϊκή λύση οδικών μεταφορών για τα θερμο-ευαίσθητα φαρμακευτικά προϊόντα. Εξασφαλίζουμε τη μεταφορά των προϊόντων σε συνθήκες πλήρως ελεγχόμενης και συνεχώς καταγραφόμενης θερμοκρασίας σε απόλυτη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας GDP για την Oρθή Πρακτική Διανομής Φαρμάκων.

 • Μεταφορά σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας (2°C – 8°C) and (15°C – 25°C)
 • Στόλος οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένος από τον κατασκευαστή για τη μεταφορά Φαρμάκων – Pharmaserv
 • Τρέιλερ διπλής θερμοκρασίας με διαχωριστικό.
 • Τρέιλερ Double Deck για φόρτωση 66 παλετών χωρίς επαφή μεταξύ τους
 • Ετήσιο calibration και mapping των θαλάμων μας
 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο
 • Σύστημα παρακολούθησης για τράκτορα και τρέιλερ 24/7
 • Κλειδαρίες trans safety και Ηλεκτρονικές κλειδαριές ελεγχόμενες από το κέντρο παρακολούθησης
 • Αισθητήρες πόρτας με συναγερμό και ενεργό geo-fencing
 • Συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας μέσω Τηλεματικής
 • Εκτύπωση θερμογράφου κατά την παράδοση
 • Πιστοποιημένες διαδικασίες, απόλυτα εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή οδηγία GDP για την Oρθή Πρακτική Διανομής φαρμάκων
 • Σύντομοι χρόνοι μεταφοράς
 • Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών
 • Διακίνηση των φορτίων σας, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας TAPA TSR-1 (2017) Certified
 • Σύγχρονος εξοπλισμός (Mono Thermo, Bi-Thermo, single/double deck) για την κάλυψη των πλέον απαιτητικών μεταφορικών αναγκών σε ανταγωνιστικό κόστος