Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιες επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας.

Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ασφάλιση εμπορευμάτων

Εξασφαλίζουμε συμβόλαια ασφάλισης OPEN COVER & BLOCK POLICY με ρήτρες ασφάλισης Α,Β,C καθώς και ειδικές ρήτρες για ειδικές μεταφορές.

  • Εκτελωνισμός εμπορευμάτων

Αφορά σε εκτελωνισμό εισαγωγής και εξαγωγής, συμβουλευτικό προσανατολισμό για εισαγωγές & εξαγωγές, ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει Ευρωπαϊκού συστήματος ταριφών, εγγυητική μεταφόρτωσης Transit φορτίων, άνοιγμα και παρακολούθηση Τραπεζικών Πιστώσεων συναλλαγής εμπορευμάτων, ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα.

  • Εθνικές και διεθνείς Οικοσκευές

Εάν κινείτε το σπίτι ή την επιχείρησή σας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέσα στην Ευρώπη ή τοπικά, η APM μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Συσκευάζουμε, μεταφέρουμε αεροπορικώς/οδικώς και θαλάσσια και παραδίδουμε στην κατοικία προορισμού σας. Προσφέρουμε επίσης αποθήκευση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθηκών εμπορευμάτων μας.