Αποστολή μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με συνέπεια, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε απόλυτα ανταγωνιστικές τιμές.

Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αποστολή μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με συνέπεια, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε απόλυτα ανταγωνιστικές τιμές.

Όραμα – Αποστολή

Όραμα μας να δημιουργήσουμε την πρώτη πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία μεταφορών στην Ελλάδα, στοχεύοντας στη μεταφορά εξειδικευμένων φορτίων και συγκεκριμένων αγορών και κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες σε επιλεγμένους πελάτες και νέες αγορές.

Αποστολή μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με συνέπεια, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε απόλυτα ανταγωνιστικές τιμές.

Concept

“Best Value For Your Money” στρατηγική μέσα από επιλεγμένους πελάτες, στρατηγικές συμμαχίες και κορυφαίας τεχνολογίας εξοπλισμό , η APM Transport S.A. αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον πρωτοποριακές εταιρείες στο χώρο της μεταφοράς. Με έμπειρο προσωπικό, ιδιόκτητα αυτ/τα, χρήση κορυφαίας τεχνολογίας, καθετοποιημένη, λιτή και αποτελεσματική δομή και οργάνωση, ενα πυκνό και ομοιογενές δίκτυο συνεργατών και τις ανταγωνιστικές μας τιμές φιλοδοξούμε να καλύψουμε οποιαδήποτε μεταφορική σας ανάγκη σε επιλεγμένες χώρες, κλάδους και αγορές.